Zemědělský rok od ledna až pro prosinec

19.12.2023 - Natálie Havlíčková
Přečteno 962x

Víte, co se v jednotlivých měsících děje v zemědělství a jak by se měl správný zemědělec chovat ke své půdě? Dnes se podíváme na průběh celého zemědělského roku, uvedeme nějaké tradiční pranostiky vážící se k jednotlivým měsícům.

Půda v zimě potřebuje odpočívat. Nezatěžujte ji ani hnojením, ani zatěžováním chůzí či stroji, a to především při oblevě, kdy je půda měkká.

Pranostika: Suchý leden – mokrý červen.

I únor je měsícem ideálním pro odpočinek půdy. Zároveň je již nutné připravovat půdu na přicházející jaro a také je nezbytné zajistit její financování.

Pranostika: Únor bílý – pole sílí.

V březnu už se pomalu chystá pole na úrodný rok a můžete na něm pomalu začít pracovat. Březen ale zároveň pro zemědělce představuje měsíc plný papírování. V tomto měsíci je nutné aktualizovat půdní bloky v zápisu LPIS. Více o registru LPIS se můžete dozvědět ZDE.

Pranostika: Suchý březen, mokrý máj, bude humno jako ráj.

Duben je ve znamení plného života na polích. Sází se nové plodiny, mezi které nejčastěji patří pšenice či kukuřice. Tímto brzkým osevem můžete účinně bojovat proti vodní erozi.

Pranostika: Jaro má sedmero druhů počasí, v dubnu však žádné neschází.

Jaro je v rozpuku a kvete řepka i ovocné sady. Stejně bujarý je květen i pro škůdce, ale pozor! Neužívejte postřiky na tyto kvetoucí plodiny, aby se nevyhubili opylovači.

Pranostika Deštivý květen – žíznivý říjen.

Červen je vhodný pro podrobnou kontrolu polí, zda je vše v pořádku a to i v případě, že na vašich polích hospodaří pachtýř. Právě v tomto měsíci je čas na kontrolu, zda s pozemky nakládá tak jak má. Zároveň probíhá senoseč, proto doporučujeme se spojit s organizacemi, které se zaměřují na vyhánění srnčat z vysokých plodin.

Pranostika: Jak červen teplem září, takový bude i měsíc září.

Léto je ve znamení sklizně a obnažená půda může při vysokých červencových teplotách trpět. Jednou z několika možností, jak se situací naložit a půdě pomoci k přečkání horkých dní, je rychle osadit meziplodiny.

Pranostika: Červenec – úrody blíženec.

Jak je známe, léto na rozdíl od ostatních pro zemědělce nepředstavuje období odpočinku. Stále pokračuje sklizeň a půda potřebuje spoustu péče.

Pranostika: Je-li první týden srpna horko, bude mnoho sněhu.

Holé pole během deštivého září přímo vítá k erozi. Proto právě září odhalí, jak se vám daří o pole starat a kolik máte zkušeností. Pokud máte pole oseté meziplodinami, nepřijdete přívalovými dešti o nejúrodnější vrstvu půdy.

Pranostika: Jaké počasí v září, tak se i březnu vydaří.

Podzim už je v plné síle, brambory jsou připraveny na sklizeň, takže ani říjen není měsícem klidu po zemědělce. Začátek října také znamená začátek nového pachtovního roku, což je pro zemědělce zásadním přelomem.

Pranostika: Co v říjnu zimy přibude, v lednu jí opět ubude.

Listopad už představuje pohodu a odpočinek. Příroda už se ukládá k zimnímu spánku a zemědělec tak má čas přemýšlet o tom, jaký bude příští rok.

Pranostika: Na začátku listopadu teplo se zimou se hádá.

Tento měsíc je jako dělaný na ohlédnutí se za uplynulým rokem a zhodnotit, co bylo úspěšné a co naopak. Můžete dle toho připravit i plán na další rok a mimo jiné je stále čas na sebevzdělávání a dohánění nových trendů v zemědělství.

Pranostika: Po studeném prosinci bývá úrodný rok; není-li prosinec studený, bude příští rok hubený.

Poslat dotaz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


Zjistit cenu zemědělské půdy ZDARMA.
Odhad posíláme do 24 hodin.
Odhad ceny půdy