Co to je „LPIS“ a jak ho prakticky využít?

1.3.2022 - Miriam Vojtová
Přečteno 166x

Co znamená zkratka LPIS?

Anglicky Land Parcel Information System – registr, ve kterém se mimojiné shromažďují údaje o veškeré zemědělské půdě, na kterou berou zemědělci dotace. Je to informační systém o hospodařících subjektech na polích, loukách, dílech lesa, vinicích, ovocných sadech atd. Registr LPIS je veřejný a spadá pod Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond. Pro zemědělce je ze zákona povinné v něm evidovat své hospodaření, ikdyž na ně nepobírají dotace.

Co LPIS neznamená:

Není to evidence majitelů pozemků, pro tyto účely slouží katastr nemovitostí. 

Co znamená zkratka PB a DPB v systému LPIS?

1.Půdní blok (PB) je je souvislá zemědělsky využívaná plocha o minimální výměře 0,1 ha a zřetelně oddělená v terénu. PB může být jak pole, tak louka, sad, vinice nebo vodní plocha k chovu ryb. 

2.Díl půdního bloku (DPB) umožňuje půdní blok dělit na díly, na kterých hospodaří odlišní zemědělci nebo je u nich odlišné zemědělské využití. 

Pozor! PB ani DPB nemají nic společného s katastrem a jejich hranice neodpovídají hranicím pozemků.

Co lze ze systému LPIS zjistit?

– subjekty, které hospodaří na zemědělských pozemcích

– procento využití pozemků k hospodářským účelům 

– způsob hospodaření zemědělce, buď konvenční režim nebo bio režim

– pozemky ve zjednodušené evidenci (v tzv. PZE)

– pozemky v nepříznivé oblasti (v tzv. LFA)

– zemědělské subjekty hospodařící v téže lokalitě 

Jak se systémem LPIS pracovat?

Registr naleznete na tomto odkaze http://eagri.cz/public/app/lpisext/lpis/verejny2/plpis. V mapovém oknu můžete jednoduše nalézt daný pozemek. Pro zobrazení informací o pozemku dvojklikem proklikněte danou DPB a v pravém okně se vám daná data zobrazí. 

Levá část aplikace slouží pro volbu jednotlivých mapových vrstev. 

Poslat dotaz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


Zjistit cenu zemědělské půdy ZDARMA. Odhad posíláme do 24 hodin.Odhad ceny půdy