České zemědělství v číslech – zajímavé statistiky

Zajímalo vás někdy, jaké je rozložení zemědělských pozemků v České republice? Kdo pozemky vlastní a co se na nich pěstuje? Který kraj a okres má největší podíl orné půdy a jak se vyvíjí cena zemědělských pozemků? A kdo pobírá největší zemědělské dotace? Máme pro vás všechny tyto informace. 

Rozdělení pozemků v ČR

Celková rozloha zemědělských pozemků v ČR činí 4 202 112 ha, to je 53 % z celé rozlohy ČR. Nejvíce je z toho poté orné půdy, ta zabírá 2 940 927 ha (37 % rozlohy ČR). Hned za ornou půdou se s rozlohou 1 017 555 ha řadí trvalé travní porosty. Dále se mezi zemědělské pozemky řadí zahrady (169 286 ha), ovocné sady (44 376 ha), vinice (20 141 ha) a chmelnice (9 827 ha).

47 % rozlohy ČR patří pozemkům nezemědělským, ty mají celkovou rozlohu 3 684 891 ha. Mezi ně řadíme i lesní pozemky, které s rozlohou 2 675 670 ha zabírají 34 % ČR. Dále 709 600 ha patří pozemkům s využitím jako ostatní plocha. Vodní plochy také řadíme do pozemků nezemědělských, ty zabírají v ČR 166 754 ha. Zbytek rozlohy ČR, tedy přibližně 1,7 %, jsou zastavěná území a nádvoří s celkovou rozlohou 132 867 ha. 

Věděli jste, že největší podíl zemědělských pozemků najdeme v okresech Louny, Kolín a Litoměřice? Podíl zemědělské půdy zde přesahuje 70 % rozlohy okresu.

Zdroj: Český úřad zeměměřický a katastrální: Ročenka půdního fondu 2020, ISBN 978-80-88197-15-7

Na vlastním nebo v nájmu? Kdo vlastní půdu v ČR? A kdo pobírá ty největší dotace?

Zemědělské podniky v ČR hospodaří z 80 % na pronajaté půdě (průměr EU je přitom přibližně 50 %). Toto číslo se každým rokem snižuje. ČR vyniká tím, že vlastnictví půdy je zde velice rozdrobené.  Podle dat ze Svazu vlastníků zemědělské půdy připadá v ČR na jednu fyzickou osobu přibližně 1 ha orné půdy. V případě právnické osoby je to 16 ha. Fyzické osoby dohromady vlastní 76 % orné půdy, jedná se buď o individuální osobní vlastnictví, nebo o společný majetek manželů. Právnické osoby dohromady vlastní 21 % celkové výměry zemědělské půdy a stát aktuálně vlastní 3 % zemědělských pozemků. Významným subjektem je také šlechta a církev

Mezi největší vlastníky pozemků v České republice patří Pavel Tykač, Zdeněk Bakala a Andrej Babiš. Přestože valnou většinu zemědělských subjektů tvoří drobní hospodáři, v největší míře na pozemcích hospodaří právě velké zemědělské subjekty. Tyto skupiny jsou přirozeně i příjemci největších dotací. Mezi příjemce největších dotací v ČR patří např. Agrofert a Agro Měřín.

Věděli jste, že data z roku 2018 ukazují, že v ČR je ekologicky obděláváno 14,8 % zemědělské půdy? To je nad průměrem Evropské Unie. 

Co se v ČR pěstuje?

Na českých polích tradičně převládají obiloviny. Pěstují se na 1 356 150 ha orné půdy. Za ně se staví technické plodiny (řepka, mák, hořčice nebo slunečnice), které jsou zaseté na 478 510 ha orné půdy. Dalším významným zástupcem jsou plodiny sklízené na zeleno. Ty můžeme najít na 471 630 ha orné půdy. 

Zdroj: Český statistický úřad 2016: Integrované šetření v zemědělství

Věděli jste, že v roce 2018 zaujímala největší osevní plochu pšenice? Byla vysazena celkem na 819 690 ha. Na druhém místě byla řepka, která zabrala 411 802 ha. 

Poznámka redaktora: Tato data jsou ze šetření v roce 2016. ČSÚ pracuje na aktuálním rozsáhlém šetření. Výsledky by měly být zveřejněny v srpnu 2021.

Kolik stojí orná půda?

Zemědělská půda je komoditou, která dlouhodobě zvyšuje svou hodnotu. V roce 2004 byla průměrná cena 6,6 Kč/m2 a o 10 let později už téměř 14 Kč/m2. Dnes se zemědělské pozemky prodávají i za více než 30 Kč/m2. V porovnání s Evropskou unií jsou zemědělské pozemky v ČR stále levné a ceny ještě mají kam růst

Vývoj ceny zemědělské půdy v letech 2004-2020. Ceny v Kč za 1 m2.

Věděli jste, že nejdražší průměrnou cenu za hektar orné půdy má Nizozemí? Ještě dražší jsou pozemky v Ligurii v Itálii. Nejlevnější pozemky najdeme v Bulharsku. 

Čtěte také: 8 faktorů ovlivňujících tržní cenu pozemku

Poslat dotaz

Kategorie

Odebírejte novinky do emailu


Sledujte nás

„Úspěšně jsme realizovali již více než 500 aukcí a prodali jsme v nich přes 1000 ha půdy.“Naše aukce