8 faktorů ovlivňujících tržní cenu pozemku

26.5.2021 - Natálie Havlíčková
Přečteno 464x

Přemýšlíte o prodeji pozemků a nevíte, jaká je jejich skutečná tržní cena? Pojďte se společně s námi podívat na 8 důležitých faktorů, které zásadně ovlivňují výslednou cenu pozemku a zjistěte tak, jakou hodnotu vaše pozemky mají.

1. BONITA – BPEJ

BPEJ je speciální kód, který skrývá všechny podstatné informace o kvalitě a vlastnostech půdy. Pomocí bonity zjistíte produktivitu půdy, ale také třeba sklonitost a skeletovitost terénu. Prozradí vám mimo jiné třídu ochrany vašeho pozemku nebo to, do jakého klimatického regionu spadá. Směrodatná je výše bonity v Kč, čím je hodnota vyšší, tím je půda na vašem pozemku úrodnější a přirozeně tak roste i jeho tržní cena.

Sami si veškeré informace o bonitě vašeho pozemku můžete najít zde: https://bpej.vumop.cz/

2. DRUH POZEMKU

I druh pozemku zásadně ovlivňuje jeho cenu. Mohlo by se zdát, že vždy je nesrovnatelně lepší variantou orná půda díky její vyšší produktivitě například oproti trvalému travnímu porostu. To však není vždy pravda. Trvalý travní porost může být lepší a hodnotnějším majetkem například ve vyšší nadmořské výšce, kde orná půda ztrácí na své produktivitě a její tržní cena tak klesá

3. UCELENOST a VÝMĚRA

Ucelené pozemky jsou atraktivnější pro každého zemědělce. Sjednocené plochy znamenají pro hospodáře velikou výhodu při jejich obhospodařování a speciálně zajímavé jsou pak pozemky, které jsou ucelené a jejich výměra je větší než 10 ha

4. PŘÍSTUPNOST

Vlastní přístupová cesta a vzdálenost pozemku od hlavní komunikace, popřípadě od obce, může výrazně pohnout cenou směrem nahoru. Potencionální kupec tak má jistotu, že přístupem na své pozemky neznehodnocuje majetek jiných vlastníků a jejich snadná dostupnost mu značně zjednoduší práci na nich.

5. PACHTOVNÍ SMLOUVA

Pachtovní smlouva je jeden z nejzásadnějších faktorů. Čím kratší výpovědní lhůta, tím atraktivnější je pozemek pro zemědělce. Nevýhodná smlouva s dlouhou platností a výpovědní lhůtou by jeho hodnotu mohla snížit o 20 % – 30 %. Naopak v případě koupě k uložení peněz do bezpečí by pro kupce mohla být lukrativní variantou dlouhá a výhodně uzavřená pachtovní smlouva, která tak pro nového majitele představuje pasivní příjem.

6. LOKALITA

Pokud váš pozemek leží v lokalitě, kde je nedostatek volné zemědělské půdy, automaticky roste jeho cena. Zároveň pokud se jedná o lokalitu s velkou konkurencí na poli hospodaření, o pozemek tak může být větší zájem a stává se hodnotnějším.

7. VLASTNICKÝ PODÍL

Vlastnický podíl je dalším faktorem, který může významně pohnout cenou. Spoluvlastnický podíl často negativně ovlivňuje cenu pozemku. Pokud máte pozemek ve výlučném vlastnictví, můžete pro změnu čekat snazší prodej, takový pozemek je totiž pro nového majitele mnohem atraktivnější.

8. EVIDENCE PARCEL

To, jak jsou vaše pozemky zaevidovány, se také může promítnout na výsledné hodnotě jejich tržní ceny. V případě, že jsou vedeny pouze v zjednodušené evidenci parcel, jejich cena může být nižší, oproti tomu zaevidování v katastru nemovitostí představuje plusové body ve stanovování ceny.

Své pozemky si můžete vyhledat níže na odkazu a zjistit vše o jejich evidenci: https://nahlizenidokn.cuzk.cz/

Pokud jsme vám v článku neodpověděli na nějaké vaše otázky, neváhejte navštívit sekci „chci prodat“ na našich stránkách a vyplňte formulář s vaší otázkou nebo přímo kontaktujte jednu z našich makléřek.

Poslat dotaz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


Zjistit cenu zemědělské půdy ZDARMA.
Odhad posíláme do 24 hodin.
Odhad ceny půdy