Blog o zemědělské půdě

Cenné rady z oblasti investic do zemědělských a investičních pozemků.

Průvodce pachtovní smlouvou

Co vlastně je pachtovní smlouva? Jaké jsou její výhody a jak se liší od smlouvy nájemní? To vše se dozvíte v dnešním článku. Díky tomu pak zjistíte, co je pro vás při koupi pozemku ideální a poté můžete na našem portále vyzkoušet funkci filtrování, kde si zvolíte zda preferujete nabídky s výhodně uzavřenou pachtovní smlouvou nebo zcela bez ní a snáze najdete pozemek přímo pro vás. Kompletní informace o pachtovní smlouvě vám také mohou usnadnit a urychlit prodej pozemku.

TIP: Aktuální aukce pozemků s pachtovní smlouvou naleznete ZDE a bez pachtovní smlouvy ZDE

Pachtovní vs. nájemní smlouva

Na začátek je dobré si připomenout, jaké jsou hlavní rysy pachtovní smlouvy a jak se liší od známější smlouvy nájemní. Zásadní rozdíl mezi pachtem a nájmem je v budoucím obhospodařování majetku. Při nájmu jakékoliv nemovitosti mluvíme o jejím prostém užíváním a smlouva nepočítá s žádnou formou hospodaření. Důležitým rozdílným znakem pachtu je takzvané „požívání věci“, které pachtýři dovoluje na pozemku aktivně hospodařit a veškeré nabyté hodnoty ve formě plodů či užitků spadají do jeho vlastnictví a může s nimi nakládat jakkoliv podle svého uvážení.

  • Pozemky s pachtovní smlouvou nebo bez ní

Samotná pachtovní smlouva může být různými kupující vnímána odlišně. Právě pacht je často zásadním rozhodovacím kritériem při volbě konkrétního pozemku. Někdo vyhledává pozemky k okamžitému hospodaření, tedy bez pachtovní smlouvy, jiní zase preferují výhodně uzavřené pachtovní smlouvy pro co nejvyšší pasivní příjem.

  • Délka pachtovní smlouvy a její výpovědní lhůty

V případě, že chce kupující na pozemku okamžitě hospodařit, samotná smlouva často představuje nevýhodu. O to více v případě, že je uzavřena na dlouhou dobu a její výpovědní lhůta je dlouhá. Naopak někdo, kdo se rozhodl ke koupi za účelem bezpečné investice by mohl tento fakt přivítat. Důležité je si ve smlouvě pohlídat, zda je nebo není stanoveno automatické prodlužování pachtu.

  • Výše pachtovného

Největší výhodou pachtovní smlouvy pro kupujícího daného pozemku je již zmíněný pasivní příjem, který pacht představuje. Tuto výhodu ocení a často i vyhledávají kupující, kteří si nákupem půdy ukládají peníze do bezpečí. Nákupem pozemku s pachtovní smlouvou, která je výhodně uzavřena, tak získají pasivní příjem i na několik let a přirozený růst ceny půdy tak není jediným výdělkem.

TIP: Pokud vlastníte pozemky, o kterých nemáte informace, zda na nich někdo hospodaří nebo nemáte pachtovní smlouvu k dispozici, můžete se dotázat pachtýře a požádat ho o kopii smlouvy (v případě, že víte o koho se jedná). Pokud nemáte žádné informace, můžete se obrátit na Státní zemědělský a intervenční fond.

Jaký je průměr pachtovného v ČR?

Výše pachtovného je ovlivňována několika faktory podobně jako je tomu při určování tržní ceny pozemku. Vliv na ni může mít lokalita nebo například kvalita půdy. Dle odborníků na nákup a prodej zemědělské půdy se v dnešní době průměrná výše pachtu pohybuje přibližně mezi 2500 až 3000 Kč za hektar orné půdy.

Celý článek >>
8 faktorů ovlivňujících tržní cenu pozemku

Přemýšlíte o prodeji pozemků a nevíte, jaká je jejich skutečná tržní cena? Pojďte se společně s námi podívat na 8 důležitých faktorů, které zásadně ovlivňují výslednou cenu pozemku a zjistěte tak, jakou hodnotu vaše pozemky mají.

1. BONITA – BPEJ

BPEJ je speciální kód, který skrývá všechny podstatné informace o kvalitě a vlastnostech půdy. Pomocí bonity zjistíte produktivitu půdy, ale také třeba sklonitost a skeletovitost terénu. Prozradí vám mimo jiné třídu ochrany vašeho pozemku nebo to, do jakého klimatického regionu spadá. Směrodatná je výše bonity v Kč, čím je hodnota vyšší, tím je půda na vašem pozemku úrodnější a přirozeně tak roste i jeho tržní cena.

Sami si veškeré informace o bonitě vašeho pozemku můžete najít zde: https://bpej.vumop.cz/

2. DRUH POZEMKU

I druh pozemku zásadně ovlivňuje jeho cenu. Mohlo by se zdát, že vždy je nesrovnatelně lepší variantou orná půda díky její vyšší produktivitě například oproti trvalému travnímu porostu. To však není vždy pravda. Trvalý travní porost může být lepší a hodnotnějším majetkem například ve vyšší nadmořské výšce, kde orná půda ztrácí na své produktivitě a její tržní cena tak klesá

3. UCELENOST a VÝMĚRA

Ucelené pozemky jsou atraktivnější pro každého zemědělce. Sjednocené plochy znamenají pro hospodáře velikou výhodu při jejich obhospodařování a speciálně zajímavé jsou pak pozemky, které jsou ucelené a jejich výměra je větší než 10 ha

4. PŘÍSTUPNOST

Vlastní přístupová cesta a vzdálenost pozemku od hlavní komunikace, popřípadě od obce, může výrazně pohnout cenou směrem nahoru. Potencionální kupec tak má jistotu, že přístupem na své pozemky neznehodnocuje majetek jiných vlastníků a jejich snadná dostupnost mu značně zjednoduší práci na nich.

5. PACHTOVNÍ SMLOUVA

Pachtovní smlouva je jeden z nejzásadnějších faktorů. Čím kratší výpovědní lhůta, tím atraktivnější je pozemek pro zemědělce. Nevýhodná smlouva s dlouhou platností a výpovědní lhůtou by jeho hodnotu mohla snížit o 20 % – 30 %. Naopak v případě koupě k uložení peněz do bezpečí by pro kupce mohla být lukrativní variantou dlouhá a výhodně uzavřená pachtovní smlouva, která tak pro nového majitele představuje pasivní příjem.

6. LOKALITA

Pokud váš pozemek leží v lokalitě, kde je nedostatek volné zemědělské půdy, automaticky roste jeho cena. Zároveň pokud se jedná o lokalitu s velkou konkurencí na poli hospodaření, o pozemek tak může být větší zájem a stává se hodnotnějším.

7. VLASTNICKÝ PODÍL

Vlastnický podíl je dalším faktorem, který může významně pohnout cenou. Spoluvlastnický podíl často negativně ovlivňuje cenu pozemku. Pokud máte pozemek ve výlučném vlastnictví, můžete pro změnu čekat snazší prodej, takový pozemek je totiž pro nového majitele mnohem atraktivnější.

8. EVIDENCE PARCEL

To, jak jsou vaše pozemky zaevidovány, se také může promítnout na výsledné hodnotě jejich tržní ceny. V případě, že jsou vedeny pouze v zjednodušené evidenci parcel, jejich cena může být nižší, oproti tomu zaevidování v katastru nemovitostí představuje plusové body ve stanovování ceny.

Své pozemky si můžete vyhledat níže na odkazu a zjistit vše o jejich evidenci: https://nahlizenidokn.cuzk.cz/

Pokud jsme vám v článku neodpověděli na nějaké vaše otázky, neváhejte navštívit sekci „chci prodat“ na našich stránkách a vyplňte formulář s vaší otázkou nebo přímo kontaktujte jednu z našich makléřek.

Celý článek >>
Jak využít portál Půda v aukci naplno

Od svého počátku zažil portál Půda v aukci hned několik změn a ke dnešnímu dni nabízí svým uživatelům spoustu technických vychytávek, o kterých je dobré vědět. Rádi bychom vám proto v dnešním článku shrnuli, jakých funkcí můžete na webu využívat.

Celý článek >>
Jaký je rozdíl mezi aukcí a dražbou?

Taky jste se domnívali, že dražba a aukce nemovitosti jsou totéž? Přitom je v nich zásadní právní a obchodní rozdíl. V aukci i dražbě není daná nemovitost nabízena s konkrétní cenou ale s tzv. cenou vyvolávací, která se podle zájmu účastníků na konec většinou zvýší. Na našem portále naleznete pouze prodej formou aukce, nicméně rozdíly oproti dražbě vám rádi prozradíme. 

Celý článek >>
5 důvodů: Proč se prodej půdy formou aukce vyplatí?

2 minuty čtení. Existuje mnoho snadných a rychlých způsobů, jak lidí dnes prodávají své pole. Nechte se inspirovat, proč jsme si vybrali právě formu aukce. Podotýkám, že u nás se nejedná o pozemky z exekučního příkazu.

Celý článek >>

Kategorie

Odebírejte novinky do emailu


Sledujte nás

„Úspěšně jsme realizovali již více než 500 aukcí a prodali jsme v nich přes 1000 ha půdy.“Naše aukce