Zemědělský slovníček pojmů

22.11.2021 - Petra Bilaniukova
Přečteno 413x

Plánujete koupit nebo prodat zemědělské pozemky, ale zemědělství není tak úplně vaše parketa? Pomůže vám náš slovníček zemědělských pojmů. Dozvíte se, co znamená bonita, pacht nebo třeba předkupní právo. Přinášíme vám vysvětlení těch nejdůležitějších pojmů ze světa zemědělství ve zkratce.

Seznam nejužitečnějších pojmů:

Aukce

Aukce je dobrovolná a otevřená. Pro přihlášení do aukce nemusíte dopředu skládat žádné peníze. Závěrečný prodej nemovitosti po ukončení aukce je skrze podpis kupní smlouvy. Aukce mohou bez problémů probíhat i online.

Dražba

Dražba vyžaduje osobní přítomnost a pořádat dražby mohou pouze dražebníci, kteří získali koncesi od Ministerstva pro místní rozvoj. Před dražbou musíte složit jistinu, která vám v případě prohry bude vrácena. Veřejné dražby jsou vždy vynucené (např. insolvence).

Prohlédněte si aktuální aukce zemědělských pozemků na www.pudavaukci.cz/aktualni-aukce-pudy

Pacht

Pacht je závazek, který se uzavírá na základě pachtovní smlouvy. Od pachtýře se očekává, že pozemky bude vlastním přičiněním obhospodařovat tak, aby přinášely výnos. Veškeré nabyté hodnoty – plody nebo užitky – spadají do vlastnictví pachtýře.

Nájem

Nájemní smlouvou se pronajímatel (majitel nemovitosti) zavazuje přenechat nájemci věc k dočasnému užívání. Nájemce za to pronajímateli platí nájemné. Nájemní smlouva nepočítá s žádnou formou hospodaření.

Bonita

Bonita, neboli BPEJ (bonitovaná půdně ekologická jednotka), je pětimístný kód, který určuje kvalitu půdu. Bonita se může významně promítnout i do ceny pozemku. Podle pětimístného kódu BPEJ se dozvíte důležité informace o svém pozemku.

LPIS

Jde o geografický informační systém. Je to veřejný registr půdy. LPIS v ČR je tvořen primárně evidencí využití půdy. Díky němu můžete zjistit, kdo hospodaří na vašem pozemku.

Výlučné vlastnictví

Když danou nemovitost nebo věc vlastní pouze jeden majitel. Uvádí se také jako vlastnictví 1/1.

Podílové vlastnictví

Když více lidí vlastní společně jednu věc, dochází k rozdělení věci na podíly. Může tak dojít ke vlastnictví 1/2 nebo třeba 1/4 apod.

KN

KN je zkratka pro katastr nemovitostí, který nám umožňuje online vyhledat parcelu, stavbu, bytovou nebo nebytovou jednotku. Dále vyhledá LV, katastrální mapu či průběh řízení.

KÚ je zkratka pro katastrální úřad. Vykonává státní správu katastru nemovitostí (KN) na území České republiky. Rozhoduje například o vkladech a záznamech do KN.

Orná půda

Veškerá půda, kterou lze využít pro pěstování plodin.

Trvalý travní porost

Plocha, která je pokrytá travami, bylinami a rostlinami.

Tržní hodnota půdy

Tržní cena půdy se využívá při nacenění pozemků. Bývá vyšší než je cena úřední. Jde o průměr tržních cen srovnatelných věcí (za kolik se prodávají jiné pozemky, které jsou podobné tomu mému).

Úřední cena půdy

Úřední cena půdy se využívala hlavně v minulém režimu, když byla ekonomika centrálně plánovaná. Dnes úřední ceny zajišťují spravedlnost hlavně při stanovení výše daně z nemovitosti.

Úhor

Úhor je část půdy, která není využitá. Pokud jde o dlouholeté odpočívání půdy, pak se hovoří o tzv. ladu (pole leží ladem).

Hospodářský rok

Hospodářský rok má 12 měsíců jako ten běžný, nezačíná však v lednu, ale v měsíci, který si předem zvolí daný subjekt. Jedná se většinou o stavební nebo zemědělské subjekty.

Poslat dotaz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


Zjistit cenu zemědělské půdy ZDARMA.
Odhad posíláme do 24 hodin.
Odhad ceny půdy