Jak zjistit, kdo hospodaří na mém pozemku a jak jednat s pachtýři

22.9.2021 - Petra Bilaniukova
Přečteno 464x

V České republice je přes 3 miliony vlastníků zemědělské půdy. To znamená, že každý třetí obyvatel ČR vlastní kousek půdy. Většina z nich přitom na půdě nehospodaří, ale pozemky někomu pronajímá. Stává se dokonce, že někdo ani neví o tom, že pozemky vlastní. Pokud patříte mezi vlastníky pozemků, kteří svou půdu neobhospodařují, tento článek je určený přímo pro vás. Podíváme se v něm na nejčastější otázky ohledně vztahu mezi vlastníkem (propachtovatelem) a pachtýřem.

Vlastním pozemky, ale nevím, kdo na nich hospodaří. Jak to zjistím?

Zjistit, kdo hospodaří na vašem pozemku, není vůbec složité. Ve veřejném registru LPIS jsou vedeny všechny informace o stavu pozemků. Veřejný registr půdy najdete na této adrese: http://eagri.cz/public/app/lpisext/lpis/verejny2/plpis. Abyste se v programu zorientovali, doporučujeme vám podívat se na návod ZDE.

Můžete také navštívit kteroukoliv pobočku katastrálního úřadu, kde vám po předložení průkazu totožnosti vyhotoví přehled všech nemovitostí, které vlastníte.

Někdo hospodaří na mém pozemku bez pachtovní/nájemní smlouvy, co mám dělat?

Pokud na vašem pozemku někdo neoprávněně hospodaří bez pachtovní nebo jiné smlouvy, máte jako vlastník právo se dožadovat vydání tzv. bezdůvodného obohacení. To bývá většinou ve stejné výši jako by bylo běžné nájemné na pozemku. Pokuste se kontaktovat daného zemědělce a domluvit se na podpisu pachtovní smlouvy a uhrazení dlužného nájemného za období, kdy byl pozemek užíván neoprávněně. Pokud neuspějete, můžete se obrátit i na soud. 

Chci vypovědět pachtovní smlouvu. Kdy a jak to mám udělat?

V případě, že pachtýř užívající váš pozemek, neplní své povinnosti stanovené v pachtovní smlouvě, nebo zkrátka nejste spokojeni s tím, jak s pozemkem nakládá, můžete samozřejmě smluvní vztah rozvázat. V ideálním případě počkáte do řádného konce podepsané pachtovní smlouvy. Pokud již víte, že s pachtem nebudete chtít pokračovat a blíží se konec uzavřené smlouvy, informujte včas pachtýře, požádejte ho o vyklizení a předání pozemku ve stanoveném termínu. 

Smlouvu můžete vypovědět i mimořádně před vypršením smluvního vztahu. Jedná se o případy, kdy pachtýř vážně nerespektoval smluvní podmínky, nebo například porušil zákon. V takovém případě je vždy lepší kontaktovat advokáta. 

Přečtěte si o právech a povinnostech stran pachtovní smlouvy.

TIP: Víte, že pachtovní rok má jiné vymezení než kalendářní rok? Pachtovní rok trvá od 1. 10. do 30. 9. 

Co vše můžu upravit v pachtovní smlouvě? Jak se vyhnout nejčastějším sporům?

V pachtovní smlouvě si můžete upravit téměř cokoliv, pokud to není v rozporu se zákonem nebo s dobrými mravy. Můžete také stanovit sankce za porušení podmínek smlouvy. Ve smlouvě můžete také přidat část o zachování kvality půdy. Podívejte se na standardy dobrého zemědělského environmentálního stavu.

Chci uzavřít novou pachtovní smlouvu. Jak na to?

Pokud máte v současné době pozemky volné k užívání nebo se blíží konec pachtovní smlouvy, kterou máte na pozemky uzavřenou, můžete své pozemky nabídnout zemědělcům v okolí. Pokud vlastníte pozemky o celkové rozloze nad 5 ha, nemusíte mít strach, že byste nového pachtýře nenašli. V takovém případě můžete pozemky nabídnout zemědělcům i ze vzdálenějších míst

Poptávka po pronájmu půdy je stále vysoká, nemusíte proto mít ani strach, pokud vlastníte pozemky s menší výměrou. Musíte ale počítat s tím, že v takové chvíli budete nejspíš odkázáni na jednání třeba s jediným zemědělcem v okolí. 

TIP: Ideální je oslovit nové pachtýře půl roku před koncem stávající pachtovní smlouvy.

Co zohlednit ve výši pachtovného?

Stanovení výše pachtovného je závislé na mnoha faktorech. Obecně zde platí, že čím větší plochu pronajímáte, tím vyšší cenu za hektar můžete požadovat. Vliv na výslednou výši pachtovného má i kvalita půdy a lokalita. Více se také platí za ornou půdu než za trvalý travní porost. Se stanovením ceny vám mohou pomoci průměrné výše pachtovného ve vašem okolí. 

TIP: Přečtěte si také článek Průvodce pachtovní smlouvou

Máte nějaké otázky? Ozvěte se nám přes tlačítko „poslat dotaz“.

Petra z Půdy v aukci

Poslat dotaz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


Zjistit cenu zemědělské půdy ZDARMA.
Odhad posíláme do 24 hodin.
Odhad ceny půdy