Hospodaření v Česku, co říkají data o každém kraji?

8.4.2023 - Petra Bilaniukova
Přečteno 780x

Zemědělství v Česku je poměrně různorodé. Někde je více orné půdy, někde je více lesů. Někde se hospodaří více ekologicky a někde převažuje klasické hospodaření. Zkrátka každý kraj Česka má jiné specifikace zemědělské profese. Od těchto údajů se pak odvíjí, jak se v daném kraji hospodaří a i například jak se v daném kraji prodávají pozemky. V dnešním článku přinášíme základní informace o hospodaření v každém ze 14 krajů České republiky. 

Hl. m. Praha + Středočeský kraj

Středočeský kraj je spolu s Jihomoravským krajem v čele co se podílu orné půdy týče. Zemědělská půda v těchto krajích má nejčastěji využití jako orná půda. Oba kraje se zároveň řadí ke krajům, kde se nejméně často hospodaří ekologicky. Převládá zde tedy konvenční zemědělství. Nejvíce se zde pěstují obiloviny, konkrétně potom pšenice. Celkový počet zemědělských subjektů v kraji je 3811. 

Víte, že? Ve Středočeském kraji najdeme nejvíce obhospodařované orné půdy v ČR.
Celkem 484.521 ha!

Jihočeský kraj

Jižní Čechy se řadí na lepší pozice v žebříčku ekologického zemědělství. V ekologickém zemědělství se nachází přes 8.000 ha orné půdy.

Celkový počet zemědělských subjektů v Jihočeském kraji je 3158.

Stejně jako u Středočeského kraje, i zde převládá pěstování pšenice.

Víte, že? V Jihočeském kraji najdeme nejvíce zemědělské půdy s využitím trvalý travní porost. Celkem 173.441 ha!

Celková výměra obhospodařované půdy v ČR je 3 493 608,54 ha. Nejvíce jí najdeme ve Středočeském kraji s Prahou, dále v kraji Jihočeském a na Vysočině.

Plzeňský kraj

Plzeňský kraj je v rámci ČR kraj s hojně rozšířeným ekologickým zemědělstvím. Neřadí se však mezi první místa. Zemědělských subjektů je v západních Čechách na 2000.

Hlavně se zde pěstují obiloviny. Kromě orné půdy zde najdeme i poměrně velké plochy trvalých travních porostů.

Víte, že? V Plzeňském a Ústeckém kraji je nejvyšší poměr produkce vajec v ČR. 

Karlovarský kraj

Stejně jako kraj Plzeňský a Moravskoslezský, i Karlovarský kraj se řadí mezi kraje ČR s největším podílem pozemků v ekologickém zemědělství. V kraji převládají trvalé travní porosty, kterých je téměř dvakrát více než orné půdy. Orná půda tvoří cca 34.470 ha. Karlovarský kraj má ze všech krajů nejméně zemědělských subjektů, celkem je jich na území pouze 506. 

Víte, že? V Karlovarském kraji se nejčastěji ze všech krajů hospodaří na vlastních pozemcích!

Ústecký kraj

V Ústeckém kraji se pěstují převážně obiloviny, ostatně jako v jiných krajích ČR. Z celkové plochy zemědělské půdy v kraji (214.729 ha) tvoří orná půda 146.734 ha. Zároveň se jedná o kraj s největší plochou chmelnic v ČR. Hospodařících zemědělských subjektů je v kraji 1449.

Víte, že? V Ústeckém kraji najdeme nejvíce chmelnic z celé ČR! 

Liberecký kraj

Pro mnohé asi nebude překvapení, že v Libereckém kraji nenajdeme mnoho pozemků k hospodaření. Celkem je zde pouze 97.111 ha obhospodařované zemědělské půdy, z toho je pouhých 36.684 vedených jako orná půda. Celkem zde hospodaří na 1103 zemědělských subjektů.

Víte, že? V Libereckém kraji je ze všech krajů v ČR nejméně obhospodařované zemědělské půdy.

Na grafu je zobrazena celková výměra obhospodařované zemědělské půdy (modrá), a z toho kolik činí celková výměra obhospodařované orné půdy v kraji (žlutá).

Královéhradecký kraj

Celková výměra zemědělských pozemků v Královéhradeckém kraji činí 234.034 ha. Z toho orná půda zaujímá 167.314 ha. Na půdě v tomto kraji hospodaří celkem 1758 zemědělských subjektů. V hojném počtu se zde kromě obilí pěstují i pícniny. Ty jsou zaseté na 33.361 ha z celkové rozlohy orné půdy.

Víte, že? Středočeský a Královéhradecký kraj jsou kraje s největší osevní plochou okopanin v ČR.

Pardubický kraj

V Pardubickém kraji převládá konvenční hospodaření. Ekologicky se zde z celkových 173.760 ha hospodaří pouze na 2.597 ha. Opět se zde podle trendu ČR pěstují nejčastěji obilniny. V případě Pardubického kraje je to pak i řepka a kukuřice

Víte, že? Počet zemědělských subjektů v ekologickém zemědělství hospodařících na území Pardubického kraje je ve srovnání krajů České republiky nejnižší bez ohledu na vlastnictví.

Zobrazení přístupu k hospodaření na zemědělské půdě.

Kraj Vysočina

Na Vysočině je zaseto nejvíce pícnin ve srovnání s ostatními kraji, přičemž se zde hojně pěstuje kukuřice (na prvním místě jsou však obiloviny). Celková výměra orné půdy v kraji je 278.328 ha. Na jednoho obyvatele Kraje Vysočina připadá 0,8 ha zemědělské půdy, což je nejvyšší průměrná hodnota v rámci všech krajů.

Víte, že? Na Vysočině najdete nejvíce hospodařících zemědělských družstev v ČR!

Jihomoravský kraj

V Jihomoravském kraji najdeme nejvíce vinic z celé ČR, celková rozloha vinic v kraji je 15.136 ha. Podnebí kraje patří k těm nejteplejším v republice. Po Středočeském kraji se zde pěstuje nejvíce luskovin, převládá pak hrách na zrno. Celkový počet hospodařících subjektů v kraji je 5750.

Víte, že? V Jihomoravském kraji najdete nejvíce zemědělských subjektů celkem v ČR?

Počet všech zemědělských subjektů v kraji.

Olomoucký kraj

Olomoucký kraj se může pochlubit svou nejúrodnější oblastí Haná a Hornomoravským úvalem. Pěstuje se zde ovoce a zelenina, chmel a obiloviny.

V oblasti pod Jeseníky se pak soustředí spíše na chov skotu.

Víte, že? Ve Středočeském, Královéhradeckém a Olomouckém kraji se ze všech krajů ČR pěstuje nejvíce technické cukrovky?

Zlínský kraj

Třetí kraj s nejmenší rozlohou orné půdy je kraj Zlínský. Zasahuje sem úrodná oblast Haná, v této se oblasti se pěstuje ovoce a zelenina. V podhůří se v tomto kraji pěstují například brambory. Zemědělských subjektů v kraji je 1657. Na části kraje se dobře daří vinné révě a najdeme zde celkem 442 ha vinic.

Víte, že? Ve Zlínském kraji se nejvíce hospodaří v pachtu. Vše o pachtu a pachtovních smlouvách najdete ZDE.

Moravskoslezský kraj

V Moravskoslezském kraji je i přes jeho průmyslový charakter poměrně velká rozloha orné půdy (123.819 ha). Najdeme zde bezmála 2000 zemědělských subjektů. Kraj se řadí mezi kraje s největším podílem půdy, na které se hospodaří ekologicky. Tak tomu je hlavně v oblastech, které jsou méně úrodné a pozemky se zde využívají jako pastva pro skot a ovce. 

Víte, že? Liberecký, Moravskoslezský a Karlovarský kraj jsou kraje, kde je největší podíl ekologicky obhospodařované půdy.

Graf zobrazuje, kolik ha připadá na 1 zemědělský subjekt v daném kraji. Průměrně nejméně ha na 1 zemědělský subjekt připadá v Libereckém kraji, nejvíce ve Středočeském.

V případě dotazů zanechejte komentář nebo kontaktujte autorku článku.

Poslat dotaz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


Zjistit cenu zemědělské půdy ZDARMA. Odhad posíláme do 24 hodin.Odhad ceny půdy