Přehled: Co jste chtěli vědět o ZPF

11.9.2022 - Miriam Vojtová
Přečteno 297x

Zemědělský půdní fond (ZPF) jako nenahraditelný výrobní prostředek umožňující zemědělskou výrobu. Co všechno ZPF obsahuje? Co znamená tzv. ochrana ZPF a kdo ji zajišťuje? Jak zjistit, zda váš pozemek je pod ochranou ZPF a případně jak ho z něj vyjmout? Zkrátka vše, co jste nevěděli o zemědělském půdním fondu, jsme pro vás zpracovali do přehledného článku. Doufáme, že pro vás budou informace užitečné.

Co je to zemědělský půdní fond?

ZPF jsou všechny zemědělské pozemky v ČR, které jsou chráněné zákonem. Celková výměra těchto pozemků činí asi 7,9 mil. hektarů a cca půlka je reálně využívána k zemědělství.

Tento fond tvoří zemědělská půda (orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, trvalé travní porosty) a půda, která byla a má být nadále zemědělsky obhospodařována, ale dočasně obdělávána není. Do ZPF spadají také rybníky s chovem ryb nebo vodní drůbeže a nezemědělská půda potřebná k zajišťování zemědělské výroby, jako polní cesty, pozemky se zařízením důležitým pro polní závlahy, závlahové vodní nádrže, odvodňovací příkopy, hráze sloužící k ochraně před zamokřením nebo zátopou, technická protierozní opatření apod.

zdroj: agropress.cz

Co znamená ochrana ZPF a kdo ji má na starosti?

Pozemek, který spadá do ochrany ZPF musí být využívaný pro zemědělské účely. Orgánem ochrany ZPF je z pravidla daný obecný úřad s rozšířenou působností, krajský úřad, Ministerstvo životního prostředí nebo Česká inspekce životního prostředí.

Ochrana zemědělské půdy stanovuje ze zákona 4 zákazy:

1. Zákaz ohrožovat znečištěním půdy zdravotní nezávadnost potravin nebo krmiv, zdraví lidí nebo zvířat

2. Zákaz ohrožovat zemědělskou půdu erozí

3. Zákaz užívat zemědělskou půdu k nezemědělským účelům

4. Zákaz poškozovat fyzikální, chemické nebo biologické vlastnosti zemědělské půdy jejím zhutňováním, zamokřováním, vysoušením, překrýváním nebo narušováním erozí

Jak zjistit, zda je můj pozemek pod ochranou ZPF?

Nevíte, jestli na vašem pozemku můžete například stavět? Ověřte si, zda je pozemek obecně využívaný jako zemědělská půda nebo ne. V případě zemědělské půdy se totiž bude muset nejprve tzv. vyjmout ze Zemědělského půdního fondu (ZPF), což není jednoduchá záležitost. Zemědělský půdní fond je totiž podle Zákona 334/1992 Sb. “… základním přírodním bohatstvím naší země, nenahraditelným výrobním prostředkem umožňujícím zemědělskou výrobu a je jednou z hlavních složek životního prostředí.”

A jak zjistím, že je můj pozemek v Zemědělském půdním fondu? Dané informace se dozvíte on-line, a to prostřednictvím nahlížení do katastru nemovitostí na stránkách cuzk.cz. Po zadání katastrálního území a parcelního čísla pozemku se objeví podrobné informace o parcele, kde je, mimo jiné, uveden i způsob ochrany nemovitosti. Pokud je zde uvedeno „ Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.“, nemusíte se o nic starat, ale pakliže je u pozemku uveden způsob ochrany, musíte vyřídit vynětí pozemku ze ZPF a zaplatit odvody za vyjmutí pozemku ze ZPF.

Jak vyjmout pozemek z ochrany ZPF?

K odnětí pozemku ze ZPF je třeba souhlasu příslušného orgánu ochrany ZPF. Až po oném souhlasu je možné vydat územního rozhodnutí a následné stavebního povolení. Navíc v případě odnětí půdy ze Zemědělského půdního fondu se musí platit odvody.

A pod který orgán ochrany ZPF váš pozemek spadá? Pod obecní úřady obce s rozšířenou působností se řadí souhlasy s odnětím půdy do 1 ha výměry. Potom pod krajské úřady patří souhlasy s odnětím půdy o výměře od 1 do 10 ha a souhlasy s odnětím půdy o výměře nad 10 ha spadají pod Ministerstvo životního prostředí. V případě pozemků, které spadají do národních parků je orgánem ochrany ZPF správa příslušného národního parku.

Pro více informací sdílíme odkaz na Zákon České národní rady o ochraně zemědělského půdního fondu ZDE

Poslat dotaz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


Zjistit cenu zemědělské půdy ZDARMA. Odhad posíláme do 24 hodin.Odhad ceny půdy