BPEJ aneb co potřebujete znát při nákupu i prodeji pozemku

9.2.2023 - Petra Bilaniukova
Přečteno 201x

Jedním z faktorů, které ovlivňují cenu zemědělské půdy, je její kvalita. Právě s kvalitou, neboli bonitou půdy, úzce souvisí BPEJ. Zkratka totiž znamená “bonitovaná půdně ekologická jednotka”. Ať už při prodeji nebo při nákupu zemědělské půdy je důležité vědět, co BPEJ znamená a jak zjistit bonitu půdy, kterou vlastníte nebo máte v plánu koupit.

Co to je BPEJ a jak vypadá?

BPEJ je tedy zkratka pro bonitovanou půdně ekologickou jednotku, podle které se určuje bonita, neboli kvalita půdy. BPEJ se udává většinou pětimístným kódem, ve kterém každé číslo udává nějaké informace o pozemku. Díky kódu BPEJ můžeme také zjistit ochrannou třídu pozemku. Ochranné třídy mají za úkol chránit úrodné půdy a životní prostředí. Kód BPEJ vám zkrátka napoví, co s půdou smíte a nesmíte dělat. 

Jak zjistit BPEJ u jakéhokoliv pozemku?

Jistě vás bude zajímat, jak kód BPEJ zjistíte a jak ho rozluštíte. Nemusíte mít strach, nikde na vás nečekají žádné záludnosti. Ke zjištění BPEJ budete potřebovat list vlastnictví (LV), nebo číslo parcely a název katastrálního území, ve kterém se parcela nachází. 

Pokud u sebe máte list vlastnictví: kód BPEJ najdete buď přímo v listu vlastnictví, v odstavci “Seznam BPEJ”. 

  • Číslo BPEJ zadejte na stránkách eKatalog BPEJ a hned se vám zobrazí všechny informace o pozemku.

V opačném případě stačí znát název katastrálního území a číslo LV, případně číslo parcely, u které chcete BPEJ zjistit. 

  • Údaje zadejte na webových stránkách Nahlížení do katastru nemovitostí.
  • Pro zobrazení kódu BPEJ musíte kliknutím vybrat jednu konkrétní parcelu z LV, pro kterou BPEJ chcete znát.
  • Dole na stránce najdete oddíl “Seznam BPEJ”. Stačí kliknout na číslo a zobrazí se vám všechny údaje. 

Co znamenají čísla v kódu BPEJ?

První číslice (hodnoty 0-9) vyznačuje klimatický region. Základní dělení klimatických regionů pro tyto účely jsou oblasti velmi teplé, teplé, mírně chladné, chladné a suché, mírně suché, mírně vlhké, vlhké. BPEJ z našeho příkladu spadá do regionu 7, což je region mírně teplý, vlhký

Druhá a třetí číslice určuje hlavní půdní jednotku. Hodnoty pro hlavní půdní jednotku jsou 01-78. Udává, jaký typ půdy se na pozemku nachází. V našem příkladu, kde je hodnota 50, se jedná o kambizem oglejenou, pseudoglej modální a další. V eKatalogu vám napoví další charakteristiky.

Čtvrtá číslice udává sklonitost pozemku a expozici ke světovým stranám. Sklonitost pozemku je důležité znát, protože ovlivňuje samotnou práci na pozemku. V našem příkladě máme hodnotu 1, což značí rovinu/mírný sklon se všesměrnou expozicí.

Poslední číslice kódu BPEJ určuje hloubku a skeletovitost půdy. Tyto vlastnosti spolu souvisí a ovlivňují vlastnosti půdy a hospodaření na ní. V našem případě máme opět číslo 1, které znamená hlubokou až středně hlubokou půdu bezskeletovitou či slabě skeletovitou.

Zaujalo vás něco v článku? Zanechte nám komentář, nebo kontaktujte autorku článku.

Poslat dotaz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


Zjistit cenu zemědělské půdy ZDARMA. Odhad posíláme do 24 hodin.Odhad ceny půdy