Zemědělské pozemky v k.ú. Suchá Loz

Konec aukce: 5d 6h 38m 28s

Popis aukce

Předmětem prodeje jsou pozemky v katastrálním území Suchá Loz, okres Uherské Hradiště, kraj Zlínský .

Jedná se o pozemky ve výlučném vlastnictví parc. č. 3614 a 3939 zapsaného na LV 912.

Celková výměra nabízených pozemků: 11.254 m2.

Na pozemky je uzavřena pachtovní smlouva. Pachtovní smlouvu zašleme na vyžádání.

Zajímá vás něco dalšího v této nabídce? Kontaktujte nás na telefonním čísle 733 512 410 – Kateřina Jindřichová

Přehled parcel

Parcelní číslo Výměra (m2) Podíl Pachtovní
smlouva
BPEJ LPIS Druh pozemku LV
3614 5170 m2 1/1 ano 17,79 ano orná půda 912
3939 6084 m2 1/1 ano 5,3 ano orná půda 912

Historie příhozů

Zatím nikdo nepřihodil.