Zemědělské pozemky v k.ú. Sloup v Moravském krasu

Popis aukce

Předmětem prodeje jsou pozemky v katastrálním území Sloup v Moravském krasu, okres Blansko, kraj Jihomoravský.

Jedná se o pozemky ve výlučném vlastnictví parc. č. 1019, 1033, 1078, 1359 a 1368 zapsaných na LV 886.

Celková výměra nabízených pozemků: 13.354 m2.

Na pozemky není uzavřena pachtovní smlouva.

Zajímá vás něco dalšího v této nabídce? Kontaktujte nás na telefonním čísle 733 512 410 – Kateřina Jindřichová

Přehled parcel

Parcelní číslo Výměra (m2) Podíl Pachtovní
smlouva
Bonita LPIS Druh pozemku LV
1019 3565 m2 1/1 ne 1.7 ano ttp 886
1033 1015 m2 1/1 ne 1.7 ano ttp 886
1078 2563 m2 1/1 ne 1.7 ano orná půda 886
1359 2852 m2 1/1 ne 7.8 ano ttp 886
1368 3359 m2 1/1 ne 7.8 ano ttp 886