Zemědělský pozemek v k.ú. Zlivice

Aukce skončila 10.9.2020

Zjistit dostupnost

Popis aukce

Předmětem aukce je pozemek v katastrálním území Zlivice, okres Písek, kraj Jihočeský.

Jedná se o pozemek ve spoluvlastnickém podílu ve výši 2/3 parc. č. 50/30 zapsaného na LV 444.

Celková výměra nabízeného podílu: 14.181 m2.

Na pozemek je uzavřena pachtovní smlouva. Pachtovní smlouvu zašleme na vyžádání.

Pro více informací kontaktujte Bc. Ivanu Balážovou na tel.: + 420 776 686 497.