Zemědělský pozemek v k.ú. Třímany, 2,7 ha, podíl 1/1

Zjistit dostupnost

Popis aukce

Předmětem aukce je pozemek v katastrálním území Třímany, okres Rokycany, kraj Plzeňský.

Jedná se o pozemek parc. č. 1104 zapsaný na LV č. 107.

Celková výměra nabízeného pozemku: 26.688 m2.

Jedná se o aukci s limitní cenou. Limitní cenu nezveřejňujeme.

Pachtovní smlouvu zašleme na vyžádání.

Přehled parcel

Parcelní čísloVýměra (m2)PodílDruh pozemkuLV
110426688 m21/1orná půda107