Zemědělský pozemek v k.ú. Starý Rokytník

Popis aukce

Předmětem prodeje je zemědělský pozemek v katastrálním území Starý Rokytník, okres Trutnov, kraj Královéhradecký.

Jedná se o pozemek ve výlučném vlastnictví parc. č. 4093 zapsaného na LV 480.

Celková výměra nabízeného pozemku: 21.200 m2.

Na pozemek je uzavřena pachtovní smlouva, kterou Vám rádi zašleme na vyžádání.

Zajímá vás něco dalšího v této nabídce? Kontaktujte nás na telefonním čísle 733 512 410 – Kateřina Jindřichová

Přehled parcel

Parcelní číslo Výměra (m2) Podíl Pachtovní
smlouva
BPEJ LPIS Druh pozemku LV
4093 21200 m2 1/1 ano 6.3 ano orná půda 480