Investiční příležitost v k.ú. Senešnice

Aukce skončila 14.4.2020

Zjistit dostupnost

Popis aukce

Nabízíme prodej pozemků v katastrálním území Senešnice okres Praha – západ, kraj Středočeský.

Jedná se o pozemky ve výlučném vlastnictví parc. č. 160/6, 193/5, 194/2 zapsaných na LV 67

Celková výměra nabízených pozemků: 16.325 m2.

Součástí nabídky prodeje nabízíme vypracovanou analýzu k těmto pozemkům.

Předmětem analýzy jsou pozemky 193/5 a 160/6, které se nachází u obce Senešnice u chatové osady „Za
vrchy“. Plocha chatové osady se nachází v ploše individuální rekreace.

Na pozemky je uzavřena pachtovní smlouva, kterou Vám rádi zašleme na vyžádání.

Zajímá vás něco dalšího v této nabídce? Kontaktujte nás na telefonním čísle 733 512 410 – Kateřina Jindřichová