Zemědělský pozemek v k.ú. Luhačovice

Popis aukce

Předmětem prodeje je pozemek v katastrálním území Luhačovice, okres Zlín, kraj Zlínský.

Jedná se o pozemek ve výlučném vlastnictví parc. č. 2222/3 zapsaného na LV 11459.

Celková výměra nabízeného pozemku: 23.500 m2.

Na pozemek je uzavřena nájemní smlouva s výpovědní lhůtou jeden rok. Nájemní smlouvu zašleme na vyžádání.

Zajímá vás něco dalšího v této nabídce? Kontaktujte nás na telefonním čísle 776 686 497 – Ivana Balážová

 

Přehled parcel

Parcelní číslo Výměra (m2) Podíl Pachtovní
smlouva
BPEJ LPIS Druh pozemku LV
2222/3 23500 m2 1/1 ano 6,19 ano orná půda 11459