Zemědělský pozemek v k.ú. Kobyly

Popis aukce

Nabízíme prodej pozemku v katastrálním území Kobyly, okres Liberec, kraj Liberecký.

Jedná se o pozemek ve výlučném vlastnictví parc. č. 102/5 zapsaný na LV 423

Celková výměra nabízeného pozemku: 5.185 m2.

Na pozemek není uzavřena pachtovní smlouva.

Zajímá vás něco dalšího v této nabídce? Kontaktujte nás na telefonním čísle 776 686 497 – Ivana Balážová

Přehled parcel

Parcelní číslo Výměra (m2) Podíl Pachtovní
smlouva
Bonita LPIS Druh pozemku LV
102/5 5185 m2 1/1 ano 10.9 ano orná půda 423