Zemědělský pozemek v k.ú. Jedomělice, 2,0 ha, podíl 1/1

Zjistit dostupnost

Popis aukce

Předmětem aukce je pozemek v katastrálním území Jedomělice, okres Kladno, kraj Středočeský.

Jedná se o pozemek ve výlučném vlastnictví parc. č. 1330/26 zapsaného na LV 412.

Celková výměra nabízeného pozemku: 20.429 m2.

Na pozemek je uzavřena pachtovní smlouva. Pachtovní smlouvu zašleme na vyžádání.

Přehled parcel

Parcelní čísloVýměra (m2)PodílDruh pozemkuLV
1330/2620429 m21/1orná půda412