Zemědělský pozemek v k.ú. Božkov

Zjistit dostupnost

Popis aukce

Předmětem aukce je pozemek v katastrálním území Božkov, okres Plzeň – město, kraj Plzeňský.

Jedná se o pozemek parc. č. 1227 zapsaném na LV č. 1686.

Celková výměra nabízeného pozemku: 14.616 m2.

Na pozemek je uzavřena pachtovní smlouva. Pachtovní smlouvu zašleme na vyžádání.

Jedná se o aukci s limitní cenou. Limitní cenu nezveřejňujeme.