Zemědělské pozemky v k.ú. Zvoleněves, 1,9 ha, podíl 1/1

Zjistit dostupnost

Popis aukce

Předmětem aukce jsou pozemky v katastrálním území Zvoleněves, okres Kladno, kraj Středočeský.

Jedná se o pozemky ve výlučném vlastnictví parc. č. 417, 441 a 461 zapsaných na LV 564.

Celková výměra nabízených pozemků: 19.236 m2.

Na pozemky je uzavřena pachtovní smlouva. Pachtovní smlouvu zašleme na vyžádání.

Přehled parcel

Parcelní čísloVýměra (m2)PodílDruh pozemkuLV
4174300 m21/1orná půda564
4418848 m21/1orná půda564
4616088 m21/1orná půda564