Zemědělské pozemky v k.ú. Žim, 11,3 ha, podíl 1/1

Aukce skončila 11.7.2019

Zjistit dostupnost

Popis aukce

Předmětem aukce jsou pozemky v katastrálním území Žim, okres Teplice, kraj Ústecký.

Jedná se o pozemky ve výlučném vlastnictví parc. č. 482/2, 698/1, 708/1, 708/2, 709, 710, 951/2, 1218 zapsané na LV 256.

Celková výměra nabízených pozemků: 112.896 m2.

Na pozemky je uzavřena pachtovní smlouva s výpovědní lhůtou 1 roku. Pachtovní smlouvu Vám zašleme na vyžádání.

Přehled parcel

Parcelní čísloVýměra (m2)PodílDruh pozemkuLV
482/2220 m21/1ttp256