Zemědělské pozemky v k.ú. Zdislava

Zjistit dostupnost

Popis aukce

Nabízíme prodej pozemků v katastrálním území Zdislava, okres Liberec, kraj Liberecký.

Jedná se o pozemky ve výlučném vlastnictví parc. č. 1696, 1699, 1700, 1712, 1713 a 1729 zapsaných na LV 356.

Celková výměra nabízených pozemků: 69.805 m2.

Na pozemky je uzavřena nájemní smlouva, která končí ke dni 31.12.2020. Nájemní smlouvu zašleme na vyžádání.

Zajímá vás něco dalšího v této nabídce? Kontaktujte nás na telefonním čísle 776 686 497 – Ivana Balážová

Přehled parcel

Parcelní číslo Výměra (m2) Podíl Bonita Druh pozemku LV
1696 22510 m2 1/1 5.57 Kč ttp 356
1699 19202 m2 1/1 5.57 Kč Kč orná půda 154
1712 16390 m2 1/1 4.56 Kč Kč orná půda 154
1729 8894 m2 1/1 5.57 Kč Kč orná půda 154
1700 616 m2 1/1 lesní pozemek 356
1713 16390 m2 1/1 ostatní 356