Zemědělské pozemky v k.ú. Zdechovice

Konec aukce: 12d 13h 21m 33s

Popis aukce

Předmětem aukce jsou pozemky v katastrálním území Zdechovice, okres Pardubice, kraj Pardubický.

Jedná se o pozemky ve výlučném vlastnictví parc. č. 197/2, 197/55, 441/1, 441/6, 443/3, 551/9 zapsaných na LV 335.

Celková výměra nabízených pozemků: 15.174 m2.

Výhodou pozemků je vysoká bonita o hodnotě 7 Kč a situovanost parcel v blízkosti obce.

Na pozemky je uzavřena pachtovní smlouva. Pachtovní smlouvu Vám rádi zašleme na vyžádání.

Zajímá vás něco dalšího v této nabídce? Kontaktujte nás na telefonním čísle 733 512 410 – Kateřina Jindřichová

Přehled parcel

Parcelní číslo Výměra (m2) Podíl Pachtovní
smlouva
BPEJ LPIS Druh pozemku LV
197/2 223 m2 1/1 ano 0 ano ostatní 335
197/55 2960 m2 1/1 ano 7.48 ano orná půda 335
441/1 909 m2 1/1 ano 0 ano ostatní 335
441/6 128 m2 1/1 ano 0 ano vodní plocha 335
443/3 4533 m2 1/1 ano 5.7 ano ttp 335
551/9 6421 m2 1/1 ano 7.48 ano orná půda 335

Historie příhozů

Zatím nikdo nepřihodil.