Zemědělské pozemky v k.ú. Zalužany, 2,3 ha, podíl 1/1

Zjistit dostupnost

Popis aukce

Předmětem aukce jsou pozemky v katastrálním území Zalužany, okres Příbram, kraj Středočeský.

Jedná se o pozemky ve výlučném vlastnictví parc. č. 1649/108, 1757/7 zapsaných na LV 580.

Celková výměra nabízených pozemků: 22.677 m2.

Na pozemky je uzavřena pachtovní smlouva. Pachtovní smlouvu nemáme k dispozici.

Přehled parcel

Parcelní čísloVýměra (m2)PodílDruh pozemkuLV
1649/10821602 m21/1orná půda580
1757/71075 m21/1ostatní580