Zemědělské pozemky v k.ú. Vrčeň

Konec aukce: 22d 4h 11m 40s

Popis aukce

Nabízíme prodej pozemků v katastrálním území Vrčeň, okres Plzeň-jih v Plzeňském kraji.

Pozemky jsou ve výlučném vlastnictví parc. č.: 434, 605, 1156/2, 1158 a 1159/1   zapsané na LV 329

Zemědělské pozemky s celkovou výměrou 12.001 m2.

Na pozemky je uzavřena nájemní smlouva. Nájemní smlouvu zašleme na vyžádání k nahlédnutí.

Zajímá vás něco dalšího v této nabídce? Kontaktujte nás na telefonním čísle 733 512 410 – Kateřina Jindřichová

 

Přehled parcel

Parcelní číslo Výměra (m2) Podíl Pachtovní
smlouva
Bonita LPIS Druh pozemku LV
1156/2 216 m2 1/1 ano 1.79 ne ttp 329
434 5675 m2 1/1 ano 4.04 ano orná půda 329
605 1744 m2 1/1 ano 5.29 ano ttp 329
1158 270 m2 1/1 ano 3.42 ne ttp 329
1159/1 4096 m2 1/1 ano 4.16 ano orná půda 329

Historie příhozů

Zatím nikdo nepřihodil.