Zemědělské pozemky v k.ú. Vrbice u Poděbrad, 8,2 ha, podíl 1/1

Zjistit dostupnost

Popis aukce

Předmětem aukce jsou pozemky v katastrálním území Vrbice u Poděbrad, okres Nymburk, kraj Středočeský.

Jedná se o pozemky parc. č. 221, 227/1, 229/2, 412/1, 590, 708/79 zapsané na LV č. 347.

Celková výměra nabízených pozemků: 82.208 m2.

Na pozemky je uzavřena pachtovní smlouva. Pachtovní smlouvu zašleme na vyžádání.

Jedná se o aukci s limitní cenou. Limitní cenu nezveřejňujeme.

Přehled parcel

Parcelní čísloVýměra (m2)PodílDruh pozemkuLV
22123225 m21/1orná půda347
227/12156 m21/1orná půda347
229/215860 m21/1orná půda347
412/113821 m21/1orná půda347
5905031 m21/1orná půda347
708/7922115 m21/1orná půda347