Zemědělské pozemky v k.ú. Vrbice u Poděbrad, 1,9 ha, podíl 1/1

Zjistit dostupnost

Popis aukce

Předmětem aukce jsou pozemky v katastrálním území Vrbice u Poděbrad, okres Nymburk, kraj Středočeský.

Jedná se o pozemky parc. č. 323/17, 442, 485/10, 485/26, 591/2, 708/55, 744/27 zapsané na LV č. 348.

Celková výměra nabízených pozemků: 19.238 m2.

Na pozemky je uzavřena pachtovní smlouva. Pachtovní smlouvu zašleme na vyžádání.

 

Přehled parcel

Parcelní čísloVýměra (m2)PodílDruh pozemkuLV
323/17430 m21/1ostatní348
4425190 m21/1orná půda348
485/1066 m21/1ostatní348
485/261883 m21/1orná půda348
591/28652 m21/1orná půda348
708/55112 m21/1ostatní348
744/272905 m21/1orná půda348