Zemědělské pozemky v k.ú. Velvary, 2,7 ha, podíl 1/1

Zjistit dostupnost

Popis aukce

Předmětem aukce jsou pozemky v katastrálním území Velvary, okres KLadno, kraj Středočeský.

Jedná se o pozemky ve výlučném vlastnictví parc. č. 647/2, 647/3, 653/2 a 1796 zapsaných na LV 1306.

Celková výměra nabízených pozemků: 27.201 m2.

Na pozemky není uzavřena nájemní smlouva.