Zemědělské pozemky v k.ú. Velká Ves u Broumova

Popis aukce

Předmětem prodeje jsou pozemky v katastrálním území Velká Ves u Broumova, okres Náchod, kraj Královéhradecký.

Jedná se o pozemky ve výlučném vlastnictví parc. č. 283/4, 286, 314/5, 1056/12, zapsaných na LV 2569.

Celková výměra nabízených pozemků: 17.910 m2.

Pozemky jsou částečně v územním plánu.

Na pozemky není uzavřena pachtovní smlouva.

Zajímá vás něco dalšího v této nabídce? Kontaktujte nás na telefonním čísle 733 512 410 – Kateřina Jindřichová

 

 

Přehled parcel

Parcelní číslo Výměra (m2) Podíl Pachtovní
smlouva
BPEJ LPIS Druh pozemku LV
283/4 513 m2 1/1 ano 4.3 ano ttp 2569
286 6678 m2 1/1 ano 6.3 ano orná půda 2569
314/5 7796 m2 1/1 ano 6.3 ano orná půda 2569
1056/12 2923 m2 1/1 ano 0 ano ostatní 2569