Zemědělské pozemky v k.ú. Velenice, 2,6 ha, podíl 1/1

Zjistit dostupnost

Popis aukce

Předmětem aukce jsou pozemky v katastrálním území Velenice, obec Velenice, okres Nymburk.

Jedná se o parc. č. 590, 591 a 817/20 v podílu 1/1 o celkové výměře 25.532 m2, zapsané na LV č. 60.

Na pozemky je uzavřena pachtovní smlouva. Pachtovní smlouvu zasíláme na vyžádání.

Přehled parcel

Parcelní čísloVýměra (m2)PodílDruh pozemkuLV
5903283 m21/1orná půda60
5916057 m21/1orná půda60
817/2016192 m21/1orná půda60