Zemědělské pozemky v k.ú. Újezd u Přelouče

Zjistit dostupnost

Popis aukce

Nabízíme prodej pozemků v katastrálním území Újezd u Přelouče, okres Pardubice v Pardubickém kraji .

Pozemky jsou ve výlučném vlastnictví parc. č. 147/17, 148/3 zapsané na LV 88.

Zemědělské pozemky s celkovou výměrou 11.638 m2.

Na pozemky je uzavřena nájemní smlouva, kterou na vyžádání zašleme k nahlédnutí.

Zajímá vás něco dalšího v této nabídce? Kontaktujte nás na telefonním čísle 776 686 497 – Ivana Balážová

Přehled parcel

Parcelní číslo Výměra (m2) Podíl Bonita Druh pozemku LV
147/17 11509 m2 1/1 5.7 Kč orná půda 88
148/3 129 m2 1/1 5,7 Kč orná půda 88