Zemědělské pozemky v k.ú. Tvrdonice

Popis aukce

Nabízíme prodej pozemků v katastrálním území Tvrdonice, okres Břeclav, kraj Jihomoravský.

Jedná se o pozemky ve výlučném vlastnictví parc. č. 3542/5, 3544/1, 3545/6, 3547/5; PZE 1066/2 a PZE 1066/3  zapsané na LV 2312

Celková výměra nabízených pozemků: 12.123 m2.

Na pozemky je uzavřena nájemní smlouva. Smlouvu zašleme na vyžádání k nahlédnutí.

Zajímá vás něco dalšího v této nabídce? Kontaktujte nás na telefonním čísle 776 686 497 – Ivana Balážová

Přehled parcel

Parcelní číslo Výměra (m2) Podíl Pachtovní
smlouva
BPEJ LPIS Druh pozemku LV
1066/2 4790 m2 1/1 ano 12,8 ano pze 2312
1066/3 3700 m2 1/1 ano 12,8 ano pze 2312
3542/5 2360 m2 1/1 ano 12,8 částečně orná půda 2312
3545/6 29 m2 1/1 ano 9 ano orná půda 2312
3544/1 534 m2 1/1 ano 0 ano lesní pozemek 2312
3547/5 710 m2 1/1 ano 0 ano lesní pozemek 2312