Zemědělské pozemky v k.ú. Točník, 1,9 ha, podíl 1/1

Aukce skončila 18.4.2018

Zjistit dostupnost

Popis aukce

Předmětem aukce jsou pozemky v katastrálním území Točník, okres Beroun, kraj Středočeský.

Jedná se o pozemky ve výlučném vlastnictví parc. č. 229/6, 229/28, 243/51 a 243/66 zapsaných na LV 403.

Celková výměra nabízených pozemků: 19.898 m2.

Na parcelu č. 243/66 je uzavřena pachtovní smlouva. Pachtovní smlouvu zašleme na vyžádání.
Ostatní parcely nejsou pachtovní smlouvou zatíženy.

Přehled parcel

Parcelní čísloVýměra (m2)PodílDruh pozemkuLV
229/63939 m21/1ttp403
229/281439 m21/1ttp403
243/6614328 m21/1orná půda403
243/51192 m21/1vodní plocha403