Zemědělské pozemky v k.ú. Svinošice

Zjistit dostupnost

Popis aukce

Předmětem aukce jsou zemědělské pozemky v katastrálním území Svinošice, okres Blansko, kraj Jihomoravský.

Jedná se o pozemky ve výlučném vlastnictví parc. č. 380/22, 380/70, 472/89, 482/4 a 490/71 zapsaných na LV 517.

Celková výměra nabízených pozemků: 18.104 m2.

Na pozemky je uzavřena pachtovní smlouva. Pachtovní smlouvu Vám zašleme na vyžádání.

Pro více informací kontaktujte Mgr. Veroniku Vysloužilovou na tel.: + 420 603 335 111.