Zemědělské pozemky v k.ú. Švihov

Popis aukce

Předmětem prodeje jsou pozemky v katastrálním území Švihov, okres Chrudim, kraj Pardubický.

Pozemky jsou ve výlučném vlastnictví parc. č.: 559/12, 585/4, 601/2 a 602/2 zapsané na  LV 52
Celková výměra nabízených pozemků: 26.403 m2.

Na pozemky je uzavřena nájemní smlouva. Nájemní smlouvu zašleme na vyžádání k nahlédnutí.

Zajímá vás něco dalšího v této nabídce? Kontaktujte nás na telefonním čísle 733 512 410 – Kateřina Jindřichová

 

Dokumenty


Přehled parcel

Parcelní číslo Výměra (m2) Podíl Pachtovní
smlouva
Bonita LPIS Druh pozemku LV
559/12 3411 m2 1/1 ano 5.9 Kč ano ttp 52
585/4 15854 m2 1/1 ano 9 ano orná půda 52
601/2 6300 m2 1/1 ano 1,4 ano orná půda 52
602/2 838 m2 1/1 ano 9 ano ttp 52