Zemědělské pozemky v k.ú. Sudovo Hlavno, 4,5 ha, podíl 1/1

Zjistit dostupnost

Popis aukce

Předmětem aukce jsou pozemky v katastrálním území Sudovo Hlavno, okres Praha-východ, kraj Středočeský.

Jedná se o pozemky ve výlučném vlastnictví parc. č. 792/4, 110/67, 128 a 290/54 zapsaných na LV 366.

Celková výměra nabízených pozemků: 44.564 m2.

Na pozemky je uzavřena pachtovní smlouva. Pachtovní smlouvu zašleme na vyžádání.

Přehled parcel

Parcelní čísloVýměra (m2)PodílDruh pozemkuLV
792/46061 m21/1orná půda366
110/6714898 m21/1orná půda366
12818296 m21/1orná půda366
290/545309 m21/1orná půda366