Zemědělské pozemky v k.ú. Stašov u Zdic, 2,4 ha, podíl 1/1

Konec aukce: 1d 11h 5m 33s

Popis aukce

Předmětem aukce jsou pozemky v katastrálním území Stašov u Zdic, okres Beroun, kraj Středočeský.

Jedná se o pozemky ve výlučném vlastnictví parc. č. 160, 168/40 a 249 zapsaných na LV 339.

Celková výměra nabízených pozemků: 24.206 m2.

Na pozemky je uzavřena pachtovní smlouva s krátkou výpovědní lhůtou jednoho roku. Pachtovní smlouvu Vám rádi zašleme na vyžádání.

Pro více informací kontaktujte Mgr. Veroniku Vysloužilovou na tel.: + 420 603 335 111.

Přehled parcel

Parcelní číslo Výměra (m2) Podíl Pachtovní
smlouva
BPEJ LPIS Druh pozemku LV
160 7032 m2 1/1 ano 7.2 ano orná půda 339
168/40 13049 m2 1/1 ano 11.4 ano orná půda 339
249 4125 m2 1/1 ano 8.2 ano orná půda 339

Historie příhozů

Zatím nikdo nepřihodil.