Zemědělský pozemek v k.ú. Stašov u Zdic

Popis aukce

Nabízíme prodej pozemku v katastrálním území Stašov u Zdic, okres Beroun, kraj Středočeský.

Jedná se o pozemek ve výlučném vlastnictví parc. č. 168/40 zapsaný na LV 339

Celková výměra nabízeného pozemku: 13.049 m2.

Pozemek je bez pachtovní smlouvy volný ihned k užívání.

Zajímá vás něco dalšího v této nabídce? Kontaktujte nás na telefonním čísle 776 686 497 – Ivana Balážová

Přehled parcel

Parcelní číslo Výměra (m2) Podíl Pachtovní
smlouva
Bonita LPIS Druh pozemku LV
168/40 13049 m2 1/1 ne 11.4 ano orná půda 339