Zemědělské pozemky v k.ú. Sentice

Popis aukce

Nabízíme prodej pozemků v katastrálním území Sentice, okres Brno – venkov v Jihomoravském kraji.

Pozemky jsou ve výlučném vlastnictví  parc. č.: 1128, 1204, 1033, 1306 zapsané na LV 309.

Zemědělské pozemky s celkovou výměrou 39.227  m2.

Na pozemky je uzavřena nájemní smlouva, kterou na vyžádání zašleme k nahlédnutí.

Zajímá vás něco dalšího v této nabídce? Kontaktujte nás na telefonním čísle 733 512 410 – Kateřina Jindřichová

 

.

Přehled parcel

Parcelní číslo Výměra (m2) Podíl Pachtovní
smlouva
BPEJ LPIS Druh pozemku LV
1128 6520 m2 1/1 ano 16.5 ano orná půda 309
1204 7333 m2 1/1 ano 16.5 ano orná půda 309
1033 16969 m2 1/1 ano 16.9 ano orná půda 309
1306 8405 m2 1/1 ano 17.3 ano orná půda 309