Zemědělské pozemky v k.ú. Sedliště nad Úslavou

Popis aukce

Prodáváme pozemky v katastrálním území Sedliště nad Úslavou v okrese Plzeň – jih v Plzeňském kraji.

Nabídka se týká pozemků ve výlučném vlastnictví parc. č. 137/2, 171/32, 171/33, 171/55, 171/56, 237, 252, 253/1, 253/2, 254, 255, 493, 734/6, 756/1, 760/3, 760/4, 774/7, 774/14, 776/4, 778/46, 778/56, 778/90, 778/102, 778/114 a 904/2, 134/2, 136/3, 573, 574, 612, 778/13, 778/26, 778/70 a 862 zapsaných na LV 823.

Celková výměra pozemků je 76.305 m2.

Na pozemky je uzavřena nájemní smlouva, kterou Vám zašleme na vyžádání k nahlédnutí.

Zajímá vás něco dalšího v této nabídce? Kontaktujte nás na telefonním čísle 733 512 410 – Kateřina Jindřichová

Přehled parcel

Parcelní číslo Výměra (m2) Podíl Pachtovní
smlouva
Bonita LPIS Druh pozemku LV
778/13 5431 m2 1/1 ano 6.8 ano orná půda 823
134/2 2978 m2 1/1 ano 5.6 ano orná půda 823
136/3 21 m2 1/1 ano 0 ano ostatní 823
573 90 m2 1/1 ano 3.27 ano ttp 823
574 3579 m2 1/1 ano 3.27 ano orná půda 823
612 234 m2 1/1 ano 4.6 ano orná půda 823
778/26 252 m2 1/1 ano 6.8 ano orná půda 823
778/70 9055 m2 1/1 ano 6.81 ano orná půda 823
862 1457 m2 1/1 ano 4.3 ano orná půda 823
255 3687 m2 1/1 ano 3.27 ano orná půda 823
774/7 136 m2 1/1 ano 5.29 ano orná půda 823
137/2 3759 m2 1/1 ano 5.68 ano orná půda 823
171/32 66 m2 1/1 ano 5.68 ano orná půda 823
171/33 96 m2 1/1 ano 5.68 ano orná půda 823
171/55 2110 m2 1/1 ano 5.68 ano orná půda 823
171/56 3573 m2 1/1 ano 5.68 ano orná půda 823
252 180 m2 1/1 ano 3.27 ano orná půda 823
253/1 3478 m2 1/1 ano 3.27 ano orná půda 823
253/2 2571 m2 1/1 ano 3.27 ano orná půda 823
254 3866 m2 1/1 ano 3.27 ano orná půda 823
493 3345 m2 1/1 ano 1.33 ano orná půda 823
734/6 132 m2 1/1 ano 4.6 ano orná půda 823
756/1 4837 m2 1/1 ano 4.6 částečně orná půda 823
760/3 187 m2 1/1 ano 4.6 ano orná půda 823
760/4 2286 m2 1/1 ano 4.6 ano orná půda 823
774/14 2699 m2 1/1 ano 5.29 částečně orná půda 823
778/46 626 m2 1/1 ano 6.81 ano orná půda 823
778/56 402 m2 1/1 ano 6.81 ano orná půda 823
778/90 3212 m2 1/1 ano 6.81 ano orná půda 823
778/102 5289 m2 1/1 ano 6.81 ano orná půda 823
778/114 4256 m2 1/1 ano 6.81 ano orná půda 823
904/2 72 m2 1/1 ano 4.44 ano orná půda 823
237 1996 m2 1/1 ano ne ttp