Zemědělské pozemky v k.ú. Rumburk, 5,2 ha, podíl 1/1

Aukce skončila 10.7.2019

Zjistit dostupnost

Popis aukce

Předmětem aukce jsou pozemky v katastrálním území Rumburk, okres Děčín, kraj Ústecký.

Jedná se o pozemky ve výlučném vlastnictví parc. č. 2955/2, 2955/3, 2958/2, 2958/3, 2958/4, 2960/2 a 2960/3 zapsaných na LV č. 3816 s bonitou 6,81 Kč.

Celková výměra nabízených pozemků: 52.453 m2.

Na pozemky není uzavřena pachtovní smlouva.