Zemědělské pozemky v k.ú. Roztoky u Křivoklátu, 1,6 ha, podíl 1/1

Aukce skončila 12.7.2019

Zjistit dostupnost

Popis aukce

Předmětem aukce jsou pozemky v katastrálním území Roztoky u Křivoklátu, okres Rakovník, kraj Středočeský.

Jedná se o pozemky ve výlučném vlastnictví parc. č. 474/28, 474/52, 474/76, 475/10, 483/162, 483/182, 483/289 a 483/295 zapsaných na LV č. 383.

Celková výměra nabízených pozemků: 15.967 m2.

Na pozemky je uzavřena pachtovní smlouva. Pachtovní smlouvu Vám zašleme na vyžádání.