Zemědělské pozemky v k.ú. Radešov a Police nad Metují

Aukce skončila 27.10.2020

Zjistit dostupnost

Popis aukce

Předmětem prodeje jsou pozemky v katastrálních územích Radešov nad Metují & Police nad Metují, okres Náchod, kraj Královéhradecký.

Jedná se o:

  • pozemky ve výlučném vlastnictví parc. č. 899, 907/4 zapsaných na LV č. 548 v k.ú. Radešov nad Metují;
  • pozemky ve výlučném vlastnictví parc. č. 817, 870/2, 920 zapsaných na LV č. 548 v k.ú. Police nad Metují;

Celková výměra nabízených pozemků: 29.769 m2.

Na pozemky je uzavřena pachtovní smlouva s platností do roku 2022. Pachtovní smlouvu Vám zašleme na vyžádání.

Zajímá vás něco dalšího v této nabídce? Kontaktujte nás na telefonním čísle 776 686 497 – Ivana Balážová

Přehled parcel

Parcelní čísloVýměra (m2)PodílDruh pozemkuLV
89915401 m21/1orná půda548
907/43477 m21/1orná půda548
8171369 m21/1ttp548
870/24969 m21/1orná půda548
9204553 m21/1orná půda548