Zemědělské pozemky v k.ú. Radešov a Police nad Metují

Konec aukce: 9d 21h 50m 59s

Popis aukce

Předmětem aukce jsou pozemky v katastrálních územích Radešov nad Metují & Police nad Metují, okres Náchod, kraj Královéhradecký.

Jedná se o:

  • pozemky ve výlučném vlastnictví parc. č. 899, 907/4 zapsaných na LV č. 548 v k.ú. Radešov nad Metují;
  • pozemky ve výlučném vlastnictví parc. č. 817, 870/2, 920 zapsaných na LV č. 548 v k.ú. Police nad Metují;

Celková výměra nabízených pozemků: 29.769 m2.

Na pozemky je uzavřena pachtovní smlouva s platností do roku 2022. Pachtovní smlouvu Vám zašleme na vyžádání.

Pro více informací kontaktujte Bc. Ivanu Balážovou na tel.: 776 686 497.

Přehled parcel

Parcelní číslo Výměra (m2) Podíl Pachtovní
smlouva
BPEJ LPIS Druh pozemku LV
899 15401 m2 1/1 ano 8.86 ano orná půda 548
907/4 3477 m2 1/1 ano 5.35 ano orná půda 548
817 1369 m2 1/1 ano 1.22 ano ttp 548
870/2 4969 m2 1/1 ano 7.86 ano orná půda 548
920 4553 m2 1/1 ano 4.41 ne orná půda 548

Historie příhozů

Zatím nikdo nepřihodil.