Zemědělské pozemky Radešov nad Metují a Police nad Metují 2,9 ha podíl 1/1

Konec aukce: 12d 12h 8m 32s

Popis aukce

Předmětem aukce jsou pozemky v katastrálních územích Radešov nad Metují & Police nad Metují, okres Náchod, kraj Královéhradecký.

Jedná se o:

  • pozemky ve výlučném vlastnictví parc. č. 899, 907/4 zapsaných na LV č. 548 v k.ú. Radešov nad Metují;
  • pozemky ve výlučném vlastnictví parc. č. 817, 870/2, 920 zapsaných na LV č. 548 v k.ú. Police nad Metují;

Celková výměra nabízených pozemků: 29.769 m2.

Na pozemky je uzavřena pachtovní smlouva s platností do roku 2022. Pachtovní smlouvu Vám zašleme na vyžádání.

Pro více informací kontaktujte Mgr. Veroniku Vysloužilovou na tel.: + 420 603 335 111.

Historie příhozů

Zatím nikdo nepřihodil.