Zemědělské pozemky v k.ú. Prostřední Suchá, 2,1 ha, podíl 1/1

Aukce skončila 15.7.2019

Zjistit dostupnost

Popis aukce

Předmětem aukce jsou pozemky v katastrálním území Prostřední Suchá, okres Karviná, kraj Moravskoslezský.

Jedná se o pozemky ve výlučném vlastnictví parc. č. 364/4, 364/5, 371/4 a 371/5 zapsaných na LV č. 1151.

Celková výměra nabízených pozemků: 20.530 m2.

Na pozemky je uzavřena pachtovní smlouva. Pachtovní smlouvu Vám zašleme na vyžádání.