Zemědělské pozemky v k.ú. Prokopov, Hostim a Hrotovice, 2,2 ha, podíl 1/1

Zjistit dostupnost

Popis aukce

Předmětem aukce jsou pozemky v katastrálních územích Prokopov, Hostim a Hrotovice, okresy Znojmo a Třebíč, kraj Jihomoravský a Vysočina.

Jedná se o pozemky ve výlučném vlastnictví parc. č. 174/60 a 346/58 zapsaných na LV 89, k.ú. Prokopov, parc. č. 703/2 zapsaného na LV 348, k.ú. Hostim a parc. č. 511/3 zapsaného na LV 632, k.ú. Hrotovice.

Celková výměra nabízených pozemků: 21.601 m2.

Na pozemky není uzavřena nájemní smlouva.

Přehled parcel

Parcelní čísloVýměra (m2)PodílDruh pozemkuLV
174/6011858 m21/1orná půda89
346/582774 m21/1orná půda89
703/23126 m21/1orná půda348
511/33843 m21/1orná půda632