Zemědělské pozemky v k.ú. Prodašice

Konec aukce: 6d 5h 25m 37s

Popis aukce

Předmětem prodeje jsou zemědělské pozemky v katastrálním území Prodašice v okrese Mladá Boleslav ve Středočeském kraji.

Jedná se o pozemek ve spoluvlastnickém podílu ve výši 1/3, parc. č. 412, zapsaný na LV 146 a o pozemky ve spoluvlastnickém podílu ve výši 7/24 parc. č. 343/8, 343/9 zapsané na LV 145.

Celková výměra nabízeného podílu je 28.821 m2. Výhodou těchto pozemků je jejich poloha v blízkosti obce.

Na pozemky je uzavřena nájemní smlouva, s výpovědní lhůtou 10 let. Smlouvu Vám rádi na vyžádání zašleme.

Zajímá vás něco dalšího v této nabídce? Kontaktujte nás na telefonním čísle 776 686 497 – Ivana Balážová

Přehled parcel

Parcelní číslo Výměra (m2) Podíl Pachtovní
smlouva
Bonita LPIS Druh pozemku LV
343/9 16175 m2 7/24 ano 7.8 ano orná půda 145
343/8 43693 m2 7/24 ano 7.8 ano orná půda 145
412 34077 m2 7/24 ano 6 ano orná půda 146

Historie příhozů

Zatím nikdo nepřihodil.