Zemědělské pozemky v k.ú. Perálec

Aukce skončila 28.7.2020

Zjistit dostupnost

Popis aukce

Předmětem aukce jsou pozemky v katastrálním území Perálec, okres Chrudim, kraj Pardubický.

Jedná se o pozemky ve výlučném vlastnictví, parc. č. 355/3, 355/4, 355/18, 1078, 1079/30, 1080, 1081, 1085 a 1086 zapsaných na LV 589.

Celková výměra nabízených pozemků: 21.598 m2.

Pozemky jsou obhospodařovávány na základě nájemní smlouvy, v případě zájmu ji můžeme zaslat k nahlédnutí.

Pro více informací kontaktujte Bc. Ivanu Balážovou na tel.: + 420 776 686 497.

Přehled parcel

Parcelní čísloVýměra (m2)PodílDruh pozemkuLV
355/32111 m21/1orná půda589
355/41447 m21/1orná půda589
355/18561 m21/1orná půda589
107890 m21/1ttp589
1079/305179 m21/1ttp589
1080176 m21/1ttp589
10818531 m21/1ttp589
1085155 m21/1ttp589
10863348 m21/1ttp589