Zemědělské pozemky v k.ú. Opatov na Moravě

Zjistit dostupnost

Popis aukce

Předmětem této aukce jsou pozemky ve výlučném vlastnictví vedené pod parc. č. 958, 967, 1010/43, 3389, 3390/1 a 3695 zapsané na LV 1197. 

Pozemky se nachází v k.ú. Opatov na Moravě v okrese Třebíč v kraji Vysočina.

Jedná se o pozemky o celkové výměře 24.715 m2, které jsou z většiny vedeny jako orná půda (parcely 3389, 3390/1 – trvalý travní porost).

Na pozemky je uzavřena pachtovní smlouva, kterou Vám zašleme v případě Vašeho zájmu.

Zajímá vás něco dalšího v této nabídce? Kontaktujte nás na telefonním čísle 733 512 410 – Kateřina Jindřichová

Přehled výhod


Přehled parcel

Parcelní čísloVýměra (m2)PodílDruh pozemkuLV
9588758 m2 m21/1orná půda1197
9675809 m2 m21/1orná půda1197
1010/431463 m2 m21/1orná půda1197
33892521 m2 m21/1ttp1197
3390/1769 m2 m21/1ttp1197
36955395 m2 m21/1orná půda1197