Investiční příležitost v k.ú. Nymburk

Aukce skončila 30.4.2020

Zjistit dostupnost

Popis aukce

Předmětem této investiční příležitosti jsou pozemky v katastrálním území Nymburk v okrese Nymburk ve Středočeském kraji. Jedná se o pozemky ve výlučném vlastnictví parc. č. 1285/3, 1692/6, 1286/1, 1285/29, 1285/53, 1285/55 zapsané na LV 8928

Celková výměra nabízených pozemků je 35.177 m2, na pozemky je uzavřena pachtovní smlouva s výpovědní lhůtou 1 roku. Pachtovní smlouvu zašleme na vyžádání. Další výhodou tohoto pozemku je vysoká bonita a blízkost průmyslové zóny.

Zajímá vás něco dalšího v této nabídce? Kontaktujte nás na telefonním čísle 733 512 410 – Kateřina Jindřichová