Zemědělské pozemky v k.ú. Nízká Lhota, Kámen u Pacova, 3,4 ha, podíl 1/1

Aukce skončila 19.4.2018

Zjistit dostupnost

Popis aukce

Předmětem aukce jsou pozemky v katastrálních územích Nízká Lhota a Kámen u Pacova, okres Pelhřimov, kraj Vysočina.

Pozemky o celkové výměře 34.253 m2 jsou v podílu 1/1, skládající se z:

Nízká Lhota: pozemky parc. č. 191/28, 252/3, 252/11, 256/5, 256/6, 270/6, 270/7 zapsané na LV č. 202.
Kámen u Pacova: pozemek parc. č. 1268, zapsaný na LV č. 229.

Na pozemky je uzavřena pachtovní smlouva. Pachtovní smlouvu zašleme na vyžádání.

Jedná se o aukci s limitní cenou. Limitní cenu nezveřejňujeme.

Přehled parcel

Parcelní čísloVýměra (m2)PodílDruh pozemkuLV
191/28123 m21/1lesní pozemek202
252/3287 m21/1orná půda202
252/117139 m21/1orná půda202
256/51071 m21/1ostatní202
256/6572 m21/1ostatní202
270/64391 m21/1orná půda202
270/79234 m21/1orná půda202
126811436 m21/1orná půda229